Vize şi servicii consulare

Vize. Informaţii pentru cetăţenii străini

 

I. Viză de scurtă şedere.

 

Cetăţenii români, respectiv chilieni pot călători în Chile/România pe baza unui paşaport valabil, fără a fi obligaţi să deţină o viză de scurtă şedere, pentru o perioadă mai mică de 90 de zile.

 

II. Viza de lungă şedere.

 

Permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: activităţi economice, activităţi profesionale, activităţi comerciale (investiţii), activităţi religioase sau umanitare, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei sau activităţi de cercetare ştiinţifică.

 

Dreptul de şedere este de 90 de zile, dar poate fi prelungit prin solicitare adresată Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări de la locul de reşedinţă. Depăşirea acestui termen atrage anularea vizei şi obligaţia de părăsire a României.

 

Viza de lungă şedere se acordă străinilor, la cerere, pentru următoarele scopuri:

 

(1) desfăşurarea de activităţi economice - străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în condiţiile legii privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice (simbol D/AE)

  

(2) desfăşurarea de activităţi profesionale - străinilor care au dreptul de a exercita în mod individual profesii pe teritoriul României în baza unor legi speciale (simbol D/AP)

 

(3) desfăşurarea de activităţi comerciale (inclusiv investiţii) - străinilor care sunt sau urmează să devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi administrare a unor societăţi comerciale din România (simbol D/AC)

 

(4) angajare în muncă - străinilor care urmează să intre în România în vederea încadrării în muncă. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă (simbol D/AM)

 

(5) studii - străinilor care urmează să intre în România pentru a urma cursuri în învăţământul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, după caz, ori pentru obţinerea unor titluri ştiinţifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii (simbol D/SD)

 

(6) reîntregirea familiei - străinilor care urmează să intre în România în scopul redobândirii unităţii familiale (simbol D/VF)

 

(7) activităţi religioase sau umanitare - străinilor care urmează să intre în România pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora sau în scop umanitar (simbol D/RU)

 (8) activităţi de cercetare ştiinţifică - străinilor care urmează să intre în România pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică (simbol D/CS )

 

(9) alte scopuri - străinilor detaşaţi de către companiile străine, celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, străinilor care urmează tratament medical de lungă durată, străinilor a căror prezenţă pe teritoriul României este necesară din interese de securitate naţională şi celor care desfăşoară alte activităţi care nu contravin legilor române (simbol D/AS)

 

Viza de lungă şedere se acordă numai cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor  – Oficiul Român pentru Imigrări (O.R.I.) şi permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. Această solicitare se adresează O.R.I.

 

III. Viza diplomatică şi viza de serviciu (simbol DS)

 

(a) viza diplomatică şi viza de serviciu permit intrarea în România, pentru o şedere, de regulă, de lungă durată, străinilor titulari ai unui paşaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmează să îndeplinească o funcţie oficială în calitate de membri ai unei reprezentanţe diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenţă în România.

 

(b) aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimiţător sau la solicitarea unei reprezentanţe diplomatice ori consulare a acestuia.

 

(c) viza diplomatică şi viza de serviciu se eliberează şi membrilor de familie împreună cu care titularul călătoreşte şi locuieşte în România şi au aceeaşi valabilitate ca şi viza titularului.

 

(d) regimul de călătorie în România al titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu este prezentat în Anexa nr. 3 din Regulamentul de procesare a cererilor de vize.

 

(e) pentru cererea de viză diplomatică sau de serviciu se foloseşte formularul prezentat în Anexa nr. 7 din Regulamentul de procesare a cererilor de vize.

 

Categoriile de cetăţeni străini care pot depune cereri de vize

 

(a) ca regulă generală, consulul poate accepta cereri de vize de la următoarele categorii de persoane:

 

  • cetăţenii statului de reşedinţă
  • cetăţenii străini care au domiciliul sau reşedinţa în ţara în care se află misiunea diplomatică sau oficiul consular şi care prezintă dovada statutului lor legal în acea ţară
  • persoanele în a căror ţară de origine nu funcţionează misiune diplomatică sau  oficiu consular
  • străinii aflaţi temporar, în mod legal, pe teritoriul statului în care se află misiunea diplomatică sau oficiul consular român.

 

(b)  persoanele de mai sus pot depune cererea de viză în următoarele moduri:

 

  • personal sau pentru un membru de familie
  • printr-un împuternicit legal
  • în caz de excursie organizată, printr-o agenţie de turism acreditată; în cazul călătoriilor în grup, prin reprezentantul împuternicit al grupului.

 

Consultările pe linia MAE, la nivel de director general, dintre România şi Republica Chile

25.05.2017

Joi, 25 mai 2017, au avut loc la Santiago de Chile consulatări politice pe linia MAE, la nivel de director general, dintre România și Republica Chile. În cadrul reuniunii, au fost…

Reuniunea ambasadorilor UE cu Ministrul Relațiilor Externe al Republicii Chile, dl. Heraldo Muñoz

24.05.2017

La data de 24 mai 2017, Ambasadorul României la Santiago de Chile, dna. Monica-Mihaela Știrbu, a participat alături de Șefa Delegației Uniunii Europene, dna. Stella Zervoudaki, și…

Aniversarea la Santiago de Chile a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma

09.05.2017

Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, Ambasada României în Republica Chile împreună cu Delegația Uniunii Europene la Santiago de Chile și…

Întrevederea Ambasadorului României la Santiago de Chile cu directorul Teatrului Municipal din Santiago de Chile

21.04.2017

La data de 20 aprilie 2017, Ambasadorului României la Santiago de Chile, dna. Monica-Mihaela Știrbu, a avut o reuniune cu directorul Teatrului Municipal din Santiago de Chile, dl.…