Relaţii bilaterale

Relaţii culturale

La 14 octombrie 2011, a avut loc şedinţa de constituire a Asociaţiei de Prietenie Româno-Chiliene, statutul acesteia fiind semnat de 25 de membri fondatori, cetăţeni chilieni şi români cu domiciliul în R. Chile. Conform legislaţiei chiliene, asociaţia va primi personalitate juridică după îndeplinirea demersurilor necesare, proces care durează, în medie, 6 luni de la data constituirii. Preşedinte interimar al asociaţiei, până la organizarea primelor alegeri interne, a fost desemnat dl. Carlos Ramirez, profesor universitar la Universitatea din Talca.

Asociaţia îşi propune să genereze un spaţiu de dialog cultural, academic, ştiinţific, tehnologic şi economic între România şi R. Chile, printre obiectivele specifice figurând promovarea schimburilor între universităţile şi institutele publice şi private din cele două ţări, derularea unor proiecte culturale comune cum ar fi realizarea de traduceri din literaturile română şi chiliană, organizarea de conferinţe, concursuri, seminarii, schimburi de experienţă în mediul artistic şi sportiv, ca şi sprijinirea schimburilor comerciale.  

Începând cu data de 4 noiembrie 2011, au fost organizate, în spaţiile puse la dispoziţie de mai multe universităţi chiliene, cursuri de limba şi literatura română, existând în prezent aprox. 25 de persoane înscrise. Cursurile sunt realizate de Alvaro Albornoz Castro, cetăţean chilian care a beneficat de o bursă ICR pentru perfecţionarea limbii române.

La data de 15 decembrie 2011, a avut loc ceremonia de semnare a actului de constituire a Centrului de Studii Româneşti, fundaţie non-profit care are ca obiective principale promovarea dialogului cultural între R. Chile şi România şi a studiului limbii şi civilizaţiei româneşti. Organizaţia funcţionează în cadrul Centrului de Studii Greceşti al Universităţii de Chile până la obţinerea unui sediu propriu.

 În urma demersurilor realizate de Centrul de Studii Româneşti „Mihai Eminescu” din Santiago de Chile, Universitatea Catolica Silva Henriquez (UCSH) din Santiago de Chile a acceptat propunerea de a include studiul limbii şi civilizaţiei româneşti, cu caracter opţional, în curriculum-ul academic, începând cu al doilea semestru al anului în curs. În cel de-al doilea semestru al acestui an universitar (august –decembrie 2012), orele de limbă şi civilizaţie românească se vor desfăşura în cadrul Centrului de Extensiune Culturală, fiind deschise astfel şi persoanelor din afara circuitului universitar, urmând ca, începând cu martie 2013, să fie destinate exclusiv studenţilor universităţii.

 

Programul "Studii în România" - anul universitar 2012-2013.

Sistemul românesc de învăţământ superior este structurat pe trei niveluri de studii universitare/postuniversitare: ciclu 1 (licenţă), corespunzător „bachelor degree”, ciclul 2 (masterat/specializare) şi ciclul 3 (doctorat).

Instituţia care administrează învăţământul universitar în România este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (www.edu.ro).

Ministerul Afacerilor Externe, prin Unitatea Diplomaţie Culturală, colaborează cu MECTS pentru a facilita schimburile educaţionale şi pentru a asigura cetăţenilor străini condiţiile de a studia în România.

  

CETĂŢENII STRĂINI pot studia în România:

1. PE CONT PROPRIU VALUTAR la universităţile de stat sau la universităţile particulare acreditate, în limba română, cu un an pregătitor suplimentar pentru învăţarea limbii (în cazul în care candidatul nu este vorbitor de limba română), sau într-o limbă de circulaţie internaţională (în măsura în care există această posibilitate în oferta de studii a universităţii solicitate).

2. Cu BURSE oferite de statul român:

 

  • - bilaterale - Programele de burse oferite de statul român în baza tratatelor bilaterale în vigoare sau a ofertelor unilaterale făcute de România altor state sunt gestionate de MECTS, prin Direcţia Generală de Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, pe baza propunerilor primite din partea autorităţilor competente din statul de origine al candidaţilor (http://www.edu.ro/index.php/articles/c784/). 
  • - prin programul de burse MAE la universităţile de stat acreditate: 85 de burse oferite cetăţenilor străini, cu excepţia celor provenind din state UE
  • - prin MECTS şi MAE - pentru cetăţenii de origine etnică română.

3. În baza programelor europene de cooperare şi mobilitate universitară:

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi http://www.mae.ro/node/1727.

Consultările pe linia MAE, la nivel de director general, dintre România şi Republica Chile

25.05.2017

Joi, 25 mai 2017, au avut loc la Santiago de Chile consulatări politice pe linia MAE, la nivel de director general, dintre România și Republica Chile. În cadrul reuniunii, au fost…

Reuniunea ambasadorilor UE cu Ministrul Relațiilor Externe al Republicii Chile, dl. Heraldo Muñoz

24.05.2017

La data de 24 mai 2017, Ambasadorul României la Santiago de Chile, dna. Monica-Mihaela Știrbu, a participat alături de Șefa Delegației Uniunii Europene, dna. Stella Zervoudaki, și…

Aniversarea la Santiago de Chile a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma

09.05.2017

Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, Ambasada României în Republica Chile împreună cu Delegația Uniunii Europene la Santiago de Chile și…

Întrevederea Ambasadorului României la Santiago de Chile cu directorul Teatrului Municipal din Santiago de Chile

21.04.2017

La data de 20 aprilie 2017, Ambasadorului României la Santiago de Chile, dna. Monica-Mihaela Știrbu, a avut o reuniune cu directorul Teatrului Municipal din Santiago de Chile, dl.…